urban patio gardens

   

cucumber patio snacker
pea sugar ann
tomato megabite
tomato sweet n neat
tomato totem
Show More

retail:

7052 Casey Parkway

Prior Lake, MN 55372

952-447-4144

retail@greenearthgrowers.net

wholesale:

7150 Casey Parkway

Prior Lake, MN 55372

952-447-4131

info@greenearthgrowers.net

green earth growers

© 2018 by green earth growers. 

cucumber patio snacker